Naším poslaním je distribúcia inovatívnych zdravotníckych pomôcok najvyššej kvality a poskytovanie najlepšej klinickej podpory vo svojej triede.

To je spôsob, ako môžeme pomôcť zlepšiť kvalitu zdravotnej starostlivosti a mať pacientov v centre našej pôsobnosti.

Our mission is distribution of innovative highest quality medical devices and provide best in class clinical support.

This is the way we can help to improve quality of healthcare and have patients in the center of our scope.

shape memory medical logo